ДЕМОСПРАВКИБАЗОВПЪЛЕН
Месечна ценаБезплатноЗапитване360 лв.540 лв.
Аларми
Достъп до криейтиви
Изготвяне справки
Потребители1до 3неогр.
Поддръжкаимейлимейл/
телефон/
дистанционно
Обучениеначалнопериодично
Достъп до данни за 1 стар месец
Достъп до данни от датата на договора
Седмичен отчет по имейл
Пълнотекстово търсене
Експорт на справки
Експорт на криейтиви
Достъп до справки (крос-таблица, конкурентно, сечение, търсене, разглеждане)
Достъп до справки (НОВИ рекламодатели/марки/кампании)
Достъп до справки (ПОДНОВЕНИ рекламодатели/марки)
* всички цени са без включен ДДС
* посочените месечни цени са валидни при сключване на годишен договор
* месечни цени без годишен договор +20%
* абонаментните планове не включват достъп до данни преди началната дата на договора
* достъпът до данни преди началната дата на договора подлежи на договаряне според дължината на периода